Podmienky využívania služieb inzertného webového portálu tpreality.sk

Tpreality.sk sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou WOWO, s.r.o., Partizánska 65, 949 11 Nitra, IČO: 47328134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: SRO, vl. č. 34701/N ďalej len prevádzkovateľ.

Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária smie inzerovať iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. Tpreality nie je katalóg tovaru, firmám sú primárne určené odkazy Google Adwords nad inzerátmi a sekcia Služby.

Na inzertnom webovom portáli tpreality.sk je zakázaná inzercia:

-produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR – takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km…)“
-produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv)
-rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx
-webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
-chudnutia
-Multilevel a províznych systémov
-Emailingu a iných bezprácnych zárobkov
-práce s poplatkom vopred
-kopírovania diskiet, CD, DVD
-firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Služby)
-opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru
-neobmedzené množstvo tovaru
-tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku)
-kópií, napodobenín, padelkov
-chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.
-dokladov a technických preukazov
-pohonných hmôt
-výkupu
-erotických inzerátov, erotických pomôcok
-livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
-eKníh
-pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie
-zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel
-liekov a potravinových doplnkov
-cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu
-bločky, faktúry, doklady, technické preukazy
-chip tuning, powerboxy, ŠPZ značky
-pohonné hmoty
-bitcoinov, litecoinov a iné crypto meny
-mrtvých zvierat

Ďalej je zakázané:

-inzerovať jeden (rovnaký) produkt alebo službu vo viacerých lokalitách
-inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jedno inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte
-inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty)
-písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek
-do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.)
-do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to rčené, a to do časti Kontakt v pridávaní inzerátu
-uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.)
-pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie
-pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia
-uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov)
-používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …)
-vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis
-používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
-používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…)
-používať v inzeráte zoznam kľúčových slov
-atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

-druh pracovného pomeru
-názov a predmet firmy
-konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce
-pracovný čas
-minimálne požiadavky na žiadateľa
-predmet práce
-minimálna výška mzdy
-v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu

Na portáli je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví „zakázaný“ inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Práca a Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

Administrácia inzerátov

Na portáli tpreality.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Služby portálu tpreality.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality Služby portálu tpreality.sk napríklad topovanie alebo zvýraznenie inzerátu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami tpreality.sk alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam tpreality.sk.

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 90 dní. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je neobmedzený.

Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu tpreality.sk ani za spôsob akým služby tpreality.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb tpreality.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb tpreality.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá.

Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

V prípade, že Inzerujúci priloží k Inzerátu fotografie ktorých je autorom, dáva okamžité právo vložením Inzerátu na portál alebo server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezplatnú nevyhradenú licenciu k používaniu  týchto fotografií, a to na dobu zverejnenia Inzerátu na portáli tpreality.sk či vrámci mobilnej aplikácie a k spôsobu používania v súlade s daným portálom a mobilnou aplikáciou a v súlade s týmito podmienkami.

Inzerujúci nesmie k Inzerátu vkladať fotografie z Inzerátov iných predajcov originálne vytvorených na predávaný tovar.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb portálu tpreality.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby tpreality.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu tpreality.sk upravovať alebo inovovať.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Spracovanie osobných údajov sú zahrnuté v sekcii  „Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Na účely užívania služby portálu tpreality.sk a Mobilné aplikácie Inzerentom a Záujemcom, najmä vkladanie Inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Záujemca alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej Inzerentom či Záujemcom pri užívaní Servera (najmä určením, popisné a fakturačné údaje).

Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú služby Servera a Mobilné aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjekt osobných údajov.

Platobné podmienky.

Platby sú realizované pomocou platobnej brány BARION.
Kupujúci je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu uvedenú na internetovej stránke www.wowo.sk/balicky-sluzieb v čase odoslania objednávky. Kúpna cena je uvedená s DPH. Doručenie služby je elektronické ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci je povinný, po zaplatení ceny za službu, túto službu dodať kupujúcemu v požadovanom čase.

Užívanie API

API pre priame napojenie portálu tpreality.sk je možné užívať len so súhlasom tpreality.sk, v opačnom prípade je aplikácia alebo užívatelia užívajúci takéto aplikácie blokovaní. Za používanie neoficiálne napojených aplikácií nenesie tpreality.sk žiadnu zodpovednosť (nenesie zodpovednosť za takto prenášané osobné údaje).

Využívanie neoficiálnych aplikácií (app pre Android, IOS, Windows), ktoré majú za účel zobrazovať inzeráty obdobne ako webový prehliadač alebo majú za účel funkciu pridávanie inzerátov je v rozpore s používaním webu a nášho API.

Top