Predaj pozemkov a budovy v k.ú. Kamenín-cena dohodou

0 €

Popis

Inzeruje : Súkromná osoba
Typ : Predaj
Úžitková plocha v m² : 3433
Zastavaná plocha v m² : 236
Plocha pozemku v m² : 3433
Lokalita : Kamenín

Ponúkam na predaj pozemky v katastrálnom území Kamenín.
Parcela registra C 3504/2 o výmere 98m2 – zastavaná plocha a nádvorie.
Parcela registra E 2119/2 o výmere 3197m2 – orná pôda.
Parcela registra E 3504 o výmere  138m2 – zastavaná plocha a nádvorie.
Na pozemkoch sa nachádza budova bývalej reštaurácie Biely Agát, súpisné číslo 76. Budova je v rozkradnutom stave, takže je prístupná bez kľúčov. Pozemok je voľne prístupný, neoplotený.
Predávam všetko spolu tak, ako sa nachádza na LV č.2680.
Cena dohodou. 

Zdieľanie nám pomáha.

Lokalita

Kamenín
Top